המלאכים של רקסי |

עוזרים לכלבים נטושים, אימוץ כלבים

אבד פקינז

שלג שלנו, פקינז לבן בן שנתיים מסורס אבד באזור שכ' ויצמן בהרצלייה בתאריך 26/7/2012.

מס' שבב 982000149969927

טל' 0522347581

9573331 09